Активности Црвеног Крста су многобројне и веома разноврсне. Оне имају значајну улогу у друштву, а реализују се на основу друштвене ситуације.
Током ратних сукоба или елементарних несрећа, улога Црвеног Крста је пресудна у социјалним кризама. На основу тога, у таквим околностима, Црвени Крст ради на прикупљању и подјели хуманитарне помоћи, привременом смјештају становништва, снабдјевању питком водом, евиденцији и тражењу несталих особа, обнављању прекинутих породичних веза, посјетама и евиденцији ратних заробљеника, те заштити људског достојанства.
Насупрот наведеним активностима које се реализују у ратним условима, Црвени Крст у мирнодопским условима тежиште својих активности ставља на друге области рада.
Конкретно, Црвени Крст Бања Лука се бави радом у сљедећим областима:

LogoGOCK


Социјално – хуманитарна област

– Кућна њега и помоћ у кући
је конкретан вид помоћи социјално угроженом становништву, коју Црвени Крст Бања Лука проводи у партнерству са Центром за социјални рад. Програм реализују обучене његоватељице Црвеног Крста и врше услуге конкретне помоћи изнемоглим лицима који су социјално угрожени и не могу бринути сами о себи. С обзиром да је ово специфичан програм и веома користан за ову категорију становништва, као и чињеница да се сваки дан јављају нови потенцијални корисници, Црвени Крст Бања Лука је константно у настојању да пронађе додатне начине да обучи нове његоватељице и прошири овај програм за више корисника, као и за грађане који су у могућности да сами сносе трошкове услуга, наравно, по прихватљивој цијени.
– Програм Јавне кухиње
је највећи и најкориснији програм који Црвени Крст реализује у области социјално – хуманитарне помоћи становништву. У овом програму се за велики број грађана обезбјеђује једини оброк који имају у дану и на основу којег преживљавају. Већ дуже вријеме, Јавна кухиња припрема преко 124 800 оброка годишње за кориснике социјалне помоћи, дијелом за пензионере са најнижим примањима, које финансира Скупштина Града. С обзиром да се сваким даном јављају нови корисници, који се понекада стављају и на листу чекања, постоји реална и велика потреба за проширењем овог програма и обезбјеђивање већег буџета и директним укључивањем цијеле заједнице у рјешавање овог проблема.
– Хуманитарне акције
су директан вид помоћи социјално угроженој категорији становништва. Такве акције наша организација реализује током цијеле године, преко својих основних и мјесних организација, помажући онима којима је помоћ најпотребнија. Поводом Свјетског дана сиромаштва, покренули смо додатне активности за прикупљање средстава за обезбјеђивање хуманитарних пакета. У вези са тим, поставили смо “Хуманитарне касе“ у тржном центру “Меркатор“ (објектима у насељима Борик и Старчевица), гдје грађани директно могу да се укључе у наше акције. За сада, средства нису довољна и очекивана, да бисмо били задовољни али се надамо да ћемо у наредном периоду осјетити помак и подићи свијест нашим суграђанима и одређеним институцијама да се заједнички укључе у рјешавање проблема најугроженијих категорија становништва.
Многи програми и активности које би Црвени Крст могао радити тренутно нису активни, јер не постоје финансијска средства за реализацију истих. Између осталог, ту спада дистрибуција оброка из Јавне кухиње у удаљеније мјесне заједнице на подручју града, бесплатано мјерење нивоа шећера у крви и крвног притиска за грађане који су социјално угрожени, рад са најмлађом категоријом становништва која је социјално угрожена и њихова обука за пружање могућности за укључивање у активности њихових вршњака.

slikaor2


Здравствена област

– Добровољно давалаштво крви
Програм добровољног давалаштва крви је трдиционална активност у оквиру Црвеног Крста. Давалаштво крви је добровољно, анонимно и бесплатно. Основни задатак програма је промоција и омасовљење покрета добровољног давалаштва крви.
Крв је потребна за лијечење болесних, односно повријеђених, а потребе су сваки дан све веће. У вези са тим, Црвени Крста Бања Лука врши промоцију важности добровољног давања крви кроз васпитно – мотивациона предавања и презентације.
Поред тога, конкретан допринос, наша организација даје организовањем чак 28 акција добровољног давања крви у току године у сарадњи са Заводом за трансфузијску медицину Републике Српске, у којима учествују средњошколци, студенти, чланови Актива добровољних давалаца Црвеног Крста Бања Лука, те остали добровољни даваоци крви.
Црвени Крст Бања Лука Вас позива да и ви постанете добровољни давалац крви. Поред жеље да некоме спасите живот, потребно је да сте здрави и у старосној доби од 18 до 65 година. За више информација, ми вам стојимо на располагању и сваки дан се можете јавити у нашу организацију
– Здравствено просвјећивање
коју проводи Црвени Крст може се посматрати као саставни диоопштегдруштвеногинтересачији се програмреализује планскими континуираним активностима .
Послови организовања,унапређења знања становништвау првој помоћи, добровољном давалаштву крви, борби против туберкулозе, превенцији болести зависности, репродуктивног здравља младих, борбе против СИДЕ и уопштено заштите здравља, реализују се преко мреже сарадника, волонтера и кроз сарадњу са здравстевним институцијама, васпитно образовним установама и другим субјектима који учествују у овој области .
Поред тога, повремено се организујустручна, популарна јавна предавања, презентације, дијељење пропагандног, промотивног и образовног материјала и одржавање сталних сарадњи са одговарајућим Министарствима, установама и организацијама и са Мобилним тимом који дјелује при Црвеном Крсту на превенцији борбе против туберкулозе, ради проширивања и сталног унапријеђивања здравственог просвјећивања цјелокупног становништва.
– Прва помоћ
је један од приоритетних програма у Црвеном Крсту, јер указивање прве помоћи је неопходан саставни дио опште здравствене културе. Током године, врши се организовање пригодних и популарних предавања и обезбјеђивање образовно – пропагандног материјала у циљу повећања знања и свијести грађана о важности Прве помоћи у савременим условима и потребама. Обука и испити из области Прве помоћи, као законска и традиционална дјелатност Црвеног Крста има доста значаја и за обезбјеђивање додатних средстава за рад Градске организације Црвеног Крста. Основне активности из ове области су организовање и остваривање цјелокупног Програма прве помоћи, досљедно поштујући и примјењујући Правилнике на нивоу Црвеног Крста Републике Српске и Друштва Црвеног Крста/Крижа Босне и Херцеговине, обучавање инструктора Прве помоћи и Реалистичког приказа повреда, стања и обољења по међународним стандардима, те припремања и организовања што већег броја екипа Прве помоћи из основних и средњих школа за обуку и учешће на такмичењима на нивоу школа, Града, регије, републике и Босне и Херцеговине.

slikaor3

– Служба тражења
је заснована на Женевским конвенцијама и Допунским протоколима и на тим основама дјелује на нашим просторима, као и на Закону на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине, односно Упуства Републичког Црвеног крста и Правилника Друштва Црвеног Крста/Крижа Босне и Херцеговине.Бањалучки Црвени крст има развијену и успјешну ову Службу, чија активност је била изражена у минулом рату и већим дијелом у послијератном периоду. Међутим, њено дјеловање се наставља кроз пружање услуга грађанима у прикупљању података, евидентирању, те обавјештавању о несталим лицима у оружаним сукобима, евентуалним елементарним несрећама и другим евентуалним ванредним ситуацијама, у вођењу послова размјене породичних порука чланова породица због ванредних ситуација, дистрибуцију Писама обавјештења породицама несталих, о преносу надлежности на Институт за нестале особе Босне и Херцеговине, рјешавање случајева обнављања породичних веза, психо-социјална подршка породицама и превоз приликом идентификација, присуство на састанцима Сталног тима за обуку и развој Службе тражења при Друштву Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине гдје Црвени Крст Бања Лука има свог представника, уручивању писама о затвореним случајевима тражења несталих особа, те друге послове тражења из својих надлежности, које проистичу из међународних уговора државе, у чијем извршењу учествује Црвени Крст.
– Рад са подмлатком и омладином Црвеног Крста
Црвени крст окупља људе од 7 до 77 и више година. Као што се зна, старији се ангажују у хуманитарном раду у мјесним заједницама, установама и предузећима, а млади у школама и на факултетима и изван тих институција. У основним школама ученици се организују у Подмладак Црвеног крста, у средњим школама и на факултетима у Омладину Црвеног крста, а све те активности координирају наши активисти – просвјетни радници,
Црвени крст у школама и на факултетима готово идентично се организује као код одраслих. Садржаји рада су прилагођени сваком од ових узраста, прихватљиви и у широкој лепези активности сваки од чланова може слободно да изабере и опредијели се на жељену активност. А избор је богат и разноврстан. Поред организованости у свим средњим школама, веома добру организованост Црвени Крст има на Медицинском факултету.
Осим тога, већ више од деценије, при нашем Црвеном Крсту, организовано и успјешно дјелује Омладински клуб, који окупља младе из средњих школа и са факултета и радних организација, а до навршених 27 година. Омладински клуб у свом садржају рада има све оно што раде средњошколци и студенти, али и посебну надградњу. Редовно учествује и помаже у организацији такмичења и многих других активности, а уз то се ангажује у обуци младих у основним и средњим школама (обука у првој помоћи, реалистичком приказу повреда стања и обољења, симулирању повреда (маркиранати), одржавање здравствених и других предавања, ширењу знања о Покрету Црвеног Крста, репродуктивног здравља).
– Дјеловање у елементарним несрећама
Градска организација Црвеног Крста Бања Лука, сви њени органи и облици дјеловања и организовања, настоје да у потпуности изврше своје обавезе и задатке из области законских прописа у којим се регулише обавезно и могуће учешће, посебно сарађујући са Цивилном заштитом Града Бањалуке.
Улога Црвеног Крста у овој области је веома велика и значајна, поготово у смислу смјештаја и исхране угорожених и евидентирањем растављених породица и несталих особа.
– Издавачко – информативна дјелатност
Ова област за циљ има промовисање разних акција и активности у јавности, ради мотивисања новог чланства, сарадње и помагања Црвеном Крсту и ради задржавања већ постојећег чланства.
Такође, Црвени Крст Бања Лука промовише сталну сарадњу и информисање свих установа, домаћих и међународних, државних и друштвених органа и организација на нивоу Града, везаних за Црвени Крст или заинтересованих за његове програме и проблеме.
Промотивни материјал је у нашој организацији увијек имао широку примјену и представљао је важно средство у раду. До сада смо штампали намјенски материјал у виду летака, плаката, фасцикли, свесака, оловака, календара, а посебно треба истаћи издавање Монографије Црвеног Крста Бања Лука и брошуре “Упознајмо бањалучки Црвени Крст“, које ћете моћи пронаћи на овим нашим страницама.
Поред саме реализације активности, сарадња са медијима је од пресудног значаја, јер обавјештавање јавности има вишеструк значај за организацију. Поред пласирања информација путем писаних, радио и телевизијских медија, Црвени Крст Бања Лука ће у наредном периоду, посебну пажњу обратити на електронске медије.
– Ширење знања о покрету црвеног крста и међународном хуманитарном праву
у Црвеном Крсту спада у област Дифузије. Важност познавања Покрета Црвеног Крста и Међународног хуманитарног права има вишеструки значај и у мирнодопском и у ратном времену.
Основни циљеви и задаци ове области је да шири знање о Основним принципима Црвеног Крста, као и другим хуманим вриједностима које промовише наша организација.
Такође, активности су усмјерене на укључивање нових чланова и представљањем свих активности у којима грађани могу да учествују и дају свој допринос.
Посебна је важност промоције Женевских конвенција и допунских протокола у мирнодобском периоду, да би се смањиле људске патње и страдања у ратном периоду и као најбитније, да би се заштитило људско достојанство.
Црвени Крст Бања Лука овај програм реализује преко својих обучених младих активиста, који раде у склопу Дифузионог центра при Црвеном Крсту Бања Лука. Нагласак на рад у овој области се ставља на младе, али се не искључују и предавања за одрасло становништво у мјесним заједницама.
– Међународна сарадња
Црвени Крст Бања Лука има сарадњу у виду размјене информација на нивоу регије Крајина, са Црвеним Крстом Републике Српске, Друштвом Црвеног Крста/Крижа Босне и Херцеговине и Међународним Комитетом Црвеног Крста.Поред тога, током једног вијека постојања, кроз многобројне активности остварена је сарадња и ван наших граница. Циљано су се успостављале везе са организацијама у државама у окружењу али шире. Највише преко размјене и посјета младих Црвеног Крста, али и преко дугих програма рада.
Наша организација је сарађивала и сарађује са организацијама Црвеног Крста из Београда, Новог Сада, Крагујевца, Суботице, Сомбора, Зрењанина, Осијека, Скопља, Даниловграда, Подгорице, али су наши чланови имали прилику да посјете и Црвени Крст у Норвешкој, Италији, Њемачкој, а сарадња је била остварена и са организацијама из Швајцарске, Данске и Шведске.